Bespreking

                 We overlopen onze ideeën en materiaalkeuze.